önüm

more>>

biz hakda

Aston cable

“Aston Kabel”, ýokary hilli koaksial kabelleri, tor patch kabellerini we LAN tor kabellerini üpjün etmekde esasy ünsi kabel öndürmek pudagynda meşhur dünýä üpjün edijisidir. Iň oňat önümlerimiz, şol sanda CCTV üçin gözlenýän koaksial kabel we duýduryş kabelleri hem ýerli, hem-de halkara müşderiler üçin üznüksiz tor birikmesini üpjün edýär. Öňdebaryjy we ygtybarly tehnologiýalarymyzy ulanyp, ygtybarly we ygtybarly maglumatlary geçirmegi ýeňilleşdirýäris, global aragatnaşyklaryň ösmegine ep-esli goşant goşýarys. “Aston Kabel” -iň iş modeli, aýratyn müşderi hyzmatyny bermek borjumyz bilen kesgitlenýär. Dünýäniň ygtybarly sanly birikmä bolan islegini goldaýan, dünýädäki müşderilere iň ýokary standart kabelleri dizaýn etmekde, öndürmekde we paýlamakda ýöriteleşýäris. Her ulgam kabel zerurlyklary üçin “Aston Kabel” -e ynanyň. “Aston” hil kabelleri bilen baglanyşykly dünýäni göz öňüne getirýäris.

more>>
Näme üçin bizi saýlaýar?

“Aston Kabel” -iň ýokary hilli önüm tekliplerine we ajaýyp müşderi hyzmatyna ygrarlylygy bizi dünýä müşderileri üçin öňdebaryjy saýlamaga öwürýär. Bazaryň zerurlyklaryna düşünýäris we täzelenmäge we garaşylýandan has ýokary derejede eltmäge çalyşýarys.

 • Quality Assured

  Hil kepillendirilýär

  Dowamly öndürijiligi hödürläp, kabellerimizdäki ýokary hilli kepillendirýäris.

 • Customer Centric

  Müşderi merkezi

  Strategiýalarymyz we amallarymyz müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmaga gönükdirilendir.

 • Innovation Driven

  Innowasiýa

  Tehnologiki taýdan ösen çözgütleri yzarlap, yzygiderli gowulaşýarys.

 • Global Reach

  Global ýetmek

  Bütindünýä ýüzlenmämizi nygtap, dünýädäki köp sanly müşderi bize ynanýar.

Aston cable

aýratynlykly

habarlar we blog

“Aston Kabel” -iň iň ýokary “Cat7” kabelleri: Speokary tizlikli Ethernet torlarynyň açary

cat7 kabeli (Cat 7), 1 Gbit / s tizlikli Ethernet esasly kompýuter torlary ýa-da gönüden-göni birikdirilen serwerler, wyklýuçateller we kompýuter torlarynyň arasynda has ýokary tizlikli ulanylýan goragly kabel.
more>>

Kabel pudagynda täzelik: Aston kabeliniň iň ýokary mis örtükli alýumin kabeli

cca mis sim, esasy çig mal hökmünde kabel önümleriniň umumy bahasynyň 70% -den 80% -ine çenli.
more>>

Aston kabeli: Kabel öndürmek we üpjün ediji hyzmatlarynda deňi-taýy bolmadyk hil

LAN kabelleri elektrik ulgamlarynda, esasanam elektrik liniýalarynda möhümdir we ýörite kabeller, izolýasiýa kabelleri we ş.m. ýaly birnäçe kategoriýa bar.
more>>

Habaryňyzy goýuň